Galwad am gynigion ar gyfer Cynhadledd yr MA 2014 yn agor

Geraldine Kendall; translated by Heledd Fychan, 19.12.2013
Cynhadledd MA yng Nghaerdydd am y tro cyntaf mewn 17 mlynedd
Mae cynllunio ar y gweill ar gyfer Cynhadledd ac Arddangosfa'r Museums Association (MA) yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Sharon Heal, pennaeth cyhoeddiadau a digwyddiadau'r MA, ei bod yn falch iawn y byddai'r gynhadledd yn dod i Gymru a'i bod yn awyddus i weld cynnwys oedd yn adlewyrchu tirwedd ddiwylliannol y wlad.

"Mae'r panel cynhadledd yn chwilio am syniadau mawr a newydd sy'n cynrychioli'r dadleuon llosg sy'n rhaid i ni eu cael fel sector.

"Rydym hefyd yn awyddus i weld gwahanol fformatau lle bo modd - rydym yn annog sesiynau oddi ar y safle i archwilio lleoliadau diwylliannol Caerdydd a byddwn yn chwilio am gynigion sesiwn sy'n heriol , pryfoclyd a hwyliog. "

Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd ac mae’r trefnwyr yn anelu i ddarparu digwyddiadau cymdeithasol a rhwydweithio sy'n caniatáu i gynrychiolwyr ddarganfod treftadaeth y ddinas a phrofi diwylliant unigryw Cymru.

Dywedodd Heledd Fychan, cydlynydd eiriolaeth a pholisi Amgueddfa Cymru: "Mae llawer wedi newid yng Nghymru ers cynhadledd ddiwethaf yr MA yma ym 1997. Erbyn hyn, mae gennym ein Senedd a’n Llywodraeth ein hunain, ac mae diwylliant wedi ei ddatganoli. Mae treftadaeth yn rhan annatod o hunaniaeth a diwylliant Cymru, ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu cydweithwyr o ledled y DU a thu hwnt a dangos y cyfoeth sydd gan Gymru i'w gynnig."

Ffurflen cynnig sesiwn Cynhadledd MA 2014

Nodiadau cynnig sesiwn Cynhadledd MA 2014


www.museumsassociation.org/conference2014


#amgueddfeydd2014


Comments